ППКА та ДКР


підготовки кваліфікованих робітників
за професією «4112 ОПЕРАТОР КОМ’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»,
1 рік навчання

підготовки кваліфікованих робітників
за професією «4112 ОПЕРАТОР КОМ’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»,
1 рік навчання

підготовки кваліфікованих робітників
за професією «4112 ОПЕРАТОР КОМ’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»,

1 рік навчання

ППКА

для проведення поетапної  атестації  з професії
«Оператор комп’ютерного набору ІІ-ї категорії»
(у формі різнорівневих тестів та завдань)

для проведення поетапної  атестації  з професії
«Оператор комп’ютерного набору І-ї категорії»

(у формі різнорівневих тестів та завдань)